Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate

 1. Date Generale 

 1. Platforma You4Edu este în proprietatea Asociației D’Apetresii, cu sediul în Oradea, județul Bihor, B-dul Ștefan cel Mare nr 81, Bl C30, ap 10, Având CUI 31023918 și este înregistrată la Judecătoria Oradea în Registrul Special sub numărul 114/2012. 

 2. Platforma You4Edu este administrată și detinuta  de către Asociația D’Apetresii. În calitate de detinator, Asociatia d`Apetresii prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

 3. Asociația D’Apetresii este organizație neguvernamentală, non profit, neafiliată politic sau religios și nu face discriminări pe motiv de rasă, etnie, naționalitate, religie, orientare sexuală sau alt fel de discriminări.

 4. Platforma You4Edu o vom denumi în continuare you4edu.

 5. Asociația o vom denumi în continuare Asociație

 6. Termenii și condițiile pot suferi modificări. Responsabilitatea accesări și verificării acestui document în momentul folosirii you4edu, revine în sarcina dumneavoastră, orice accesare a www.you4edu.ro fiind considerata o acceptare a acestor termeni si conditii. 

II. Despre Platformă

 1. You4Edu a fost dezvoltată cu scopul de a oferi un instrument eficient prin care să poată fi atrase finanțări private către diferite campanii din zona educației, social, medical, mediu, cultural, sportiv, etc.

 2. Campaniile pot fi inițiate de către: 

 1. ONG-uri, grupuri de inițiativă sau persoane fizice. 

 2. Companii, acestea pot propune diferite campanii asociației, aceste campanii vor fi administrate prin intermediul you4edu.

 1. Campanii și proiecte pe You4Edu. Pe You4edu vor putea fi create următoarele trei tipuri de campanii

 1. Campanii Proiect 

 2. Campanii Burse

 3. Campanii ONG (acestea se adresează strict ONG-urilor)

 4. Campanii Cauze

 1.  Toate cele patru tipuri de campanii pot fi din domeniile amintite la articolul 7.

III. Drepturi de Proprietate

 1. You4edu și toate serviciile aferente acestei platforme sunt deținute și administrate de către Asociație. Conținutul platformei (texte,rapoarte proprii,imagini foto și video,sigla,logo-ul) este proprietatea intelectuala a  Asociatiei si este protejat de Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.Întreg conținutul platformei fiind protejat de prin legislația în vigoare.IV. Definiții

 1. Campanie Proiect o campanie care se încadrează la art 7 și care este validată și publicată pe platformă, 

 2. Campanie ONG, orice campanie care se încadrează la art 7 și este creată de către un ONG, inclusiv campanii care să asigure cheltuielile de funcționare ale ONG-ului.

 3. Campanie Cauză, o campanie inițiată pentru a susține un caz medical, social sau din zona sportului sau culturii. 

 4. Bursier– elevul, studentul, masterandul sau doctorandul care devine bursier you4edu prin intermediul unei campanii inițiate prin intermediul You4Edu

 5. Beneficiar– beneficiarul persoana fizică a unei campanii sau acțiuni din cadrul unei campanii You4Edu

 6. ONG beneficiar – este ONG-ul care în urma parteneriatului cu you4edu atrage finanțări prin intermediul platformei

 7. Grup de inițiativă – Grupul care inițiază sau susține o campanie prin intermediul you4edu. Vom considera grup de inițiativă You4Edu doar acele grupuri, chiar și fără personalitate juridică care respectă legislația în vigoare.  

 8. Partener – orice firmă care susține direct you4edu, pe direcția dezvoltare și administrare a platformei, este considerată firmă partener you4edu. 

 9. Sponsor – orice firmă care susține una din campaniile de pe you4edu

 10. Donator – orice donator care susține una sau mai multe campanii de pe You4Edu.

 11. Investitor You4Edu – persoana fizică/ donatorul care susține printr-o donație, dezvoltarea și administrarea you4edu  

V. Cine poate iniția campanii pe You4edu

 1. Orice persoană fizică sau grupuri de persoane fizice

 2. Orice ONG constituit legal și care respectă principiile: organizație neguvernamentală, non-profit, neafiliată politic sau religios și nu face discriminări pe motiv de rasă, etnie, naționalitate, religie, gen,  orientare sexuală sau alt fel de discriminări.

 3. Reprezentanți sau angajați ai unei companii.

VI. Selectarea și validarea campaniilor prezentate pe you4edu

 1. Toate campaniile inițiate pe You4Edu vor trece printr-un proces de validare. Acestea trebuie să respecte legislația în vigoare și principiile menționate la art.7 respectiv cele enumerate la art 24, indiferent de cine sunt inițiate.

VII. Modalități de donație și de sponsorizare

 1. persoanele fizice vor putea dona:

 • online prin procesatorul de plați (Eu Plătesc), prin PayPal sau orice altă metodă de plată implementată de către you4edu.

 • cu ordin de plată, în contul pus la dispoziție de către you4edu (contul asociației). Dacă se dorește susținerea unei anumite campanii este obligatoriu ca pe ordinul de plată să fie menționat numele campaniei. În caz contrar vom lua legătura cu donatorul (via email) pentru a preciza campania pentru care donează. În situația în care acest lucru nu este posibil vom considera ca donația este pentru susținerea platformei.

 • În cazuri excepționale, se va putea dona și în numerar, strict la sediul asociației,  , eliberându-se o chitanță pentru donația în cauză.

 • Asociația respectiv nici un reprezentant al asociației nu organizează strângeri de fonduri în numerar pe stradă.

 1. Companiile vor putea sponsoriza:

 • Online cu card bancar, anterior (sau ulterior) plăți se va semna un contract de sponsorizare

 • Cu ordin de plată în urma unui contract de sponsorizare încheiat cu asociația

 • În cazuri excepționale se acceptă sponsorizări în numerar strict cu respectarea legislației în vigoare.

VIII. Utilizarea donațiilor și a sponsorizărilor

 1. Donațiile și sponsorizările efectuate către platformă vor putea avea una din destinațiile în funcție de opțiunea donatorului sau a sponsorului.:

 1. Susținerea uneia dintre campaniile de pe platformă

i. Prin donații. Cel puțin 90,5% din fiecare donație efectuată va ajunge în bugetul campaniei pentru care se efectuează donația 

În funcție de specificul fiecărei campanii în parte, cel mult 9,5% din fiecare donație va acoperi următoarele: 

 • comisioanele de procesare a donațiilor (procesator de plăți online)

 • comisioane bancare

 • administrare campaniei respectiv administrare și dezvoltare a platformei

          În funcție de specificul campaniei susținute, You4Edu poate decide să reducă acest procent de 9,5%

 

         ii. Prin sponsorizări. Cel puțin 85% din fiecare sponsorizare va ajunge în bugetul campaniei pentru care se realizează sponsorizarea. În funcție de specificul fiecărei campanii în parte, cel mult 15% din valoare sponsorizării va acoperi: 

 • cheltuieli financiare (comisioane bancare)

 • administrare campaniei respectiv administrare și dezvoltare a platformei. 

 • cheltuieli indirecte  1. Susținerea administrării și dezvoltării you4edu 

 

 1. Donatorii pot alege să doneze pentru susținerea platformei you4edu. Astfel de donatori vor primi titlul de ‘’Investitor You4Edu’’

 2. Sponsorii, companii care vor decide să susțină prin sponsorizări You4Edu, pentru dezvoltarea și administrarea platformei vor deveni parteneri You4Edu.

 • aceștia, în funcție de parteneriatul încheiat vor deveni: Parteneri Silver, Gold sau Diamond respectiv Parteneri Principali sau Parteneri Strategici 

 • Partenerii vor beneficia de promovare online pe platformă dar și pe GoogleAds, Facebook Ads și Linkedin Ads. Putându-se aloca în acest sens, ca și bugete de reclamă, până la 100% din valoare contractului de sponsorizare, în funcție de.tipul de parteneriat.

 1. Donatorii sau sponsorii pot susține și în mod direct beneficiarii campaniilor de pe platformă. În acest caz, asociația nu este răspunzătoare de ceea ce se întâmplă sau se poate întâmpla cu susținerea în cauză.

 2. În cazul unei campanii inițiate de un ONG, asociația va indica unui potențial sponsor, la cererea acestuia, coordonatele ONG-ului care a inițiat campania. Astfel încât dacă sponsorul dorește astfel, să poată face sponsorizarea direct ONG-ului.

 

IX. Regulament GDPR

Prin date cu caracter personal înțelegem orice informații privitoare la o persoana fizica,care conduc sau pot conduce la identificare acesteia.

 1. Categorii de date cu caracter personal:

 • nume, prenume, serie și număr acte de identitate (CI /Pașaport)

 • alte date de identificare conținute de actele de identitate: data și locul nașterii,adresa de domiciliu

 • date de contact:  adresa de e-mail, număr de telefon

 • date privind ocupația/profesia, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice și funcția ocupată

 • date legate de studii și experiența profesională: copii diplome sau alte acte de studii, CV-uri etc.

 1. Aceste date vor fi solicitate și utilizate, în mod diferențiat de către Asociație, fie că sunteți donator, beneficiar, partener, colaborator, voluntar, furnizor de servicii sau simplu vizitator al site-ului. Cele mai multe astfel de date vor fi solicitate beneficiarilor campaniilor.

 2. În momentul în care datele sunt solicitate în mod direct de către Asociație, va fi necesar să furnizați toate categoriile de date cerute, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea și mai ales, nu vom putea sa va oferim noi informații sau rapoarte despre activitatea desfasurata.

 

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Asociația prelucrează date in multiple scopuri iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea și timpul de păstrare pot fi diferite, în funcție de fiecare tip de date și scop.

Dacă aceste date se vor prelucra, ulterior, într-un alt scop decat cel asupra căruia ați fost informați, veți primi informatii în legatura cu scopul secundar respectiv și orice alte informații suplimentare relevante.

            

 1. Putem avea în vedere următoarele scopuri:

 • desfășurarea obiectului de activitate al Asociației

 • participarea la diverse proiecte, strict în legătură cu obiectul de activitate al Asociației (ex:tert sustinator)

 • gestionarea relațiilor cu furnizorii, partenerii, precum și a contractelor

 • indeplinirea obligatiilor contractuale si angajamentelor

 • prelucrarea unor informații despre identificatorul online al vizitatorului sau alte date primite prin diverse platforme(în cazul vizitarii site-ului sau paginii de pe rețelele sociale)

 • gestiune financiara si administrativa

 • respectarea de cerințe legale de reglementare (fiscală, specifice care reglementează obiectul de activitate al asociației, de arhivare)

 • exercitare sau apararea unui drept in instanta

 • diverse statistici

 

 1. Perioada de păstrare a datelor

Datele dumneavostra vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării acestora, conform legii sau reglementărilor legale aplicabile, cum ar fi:

 • pe durata derulării contractului/raportului juridic

 • pe durata prevăzută de lege, în cazul în care exista acte normative aplicabile(ex:registre de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative)

 • în cazul în care Asociația ar avea un interes legitim în a păstra anumite date în legătură cu un potențial litigiu între părți,pana la expirarea termenului de prescriptie

 • pana la retragerea consimtamantului, în cazul prelucrării datelor personale întemeiată exclusiv pe consimțământ.

 • Dacă doriți informații suplimentare despre colectarea datelor personale, ne puteți contacta prin email la adresa date.personale@you4edu.ro sau prin poștă la adresa B-dul Ștefan cel Mare nr 81, Bl C30, ap 10, Oradea, Bihor, România.

 

 1. Condițiile de legalitate și raporturile juridice

Se au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate în România.. Prelucrarea are la bază cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate:

 • în vederea incheierii unui raport juridic și/sau pentru executarea lui

 • pentru îndeplinirea unei obligații legale (ex:gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal)

 • pentru urmărirea scopului legitim al Asociației sau al unei terte parti

 • consimtamantul dvs.in situatiile prevazute expres de catre Regulament în acest sens.

 • Dorim sa va asiguram ca,în orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, vom șterge datele dvs. dacă ne veți solicita acest lucru.

 

 1. Drepturile dvs. și cum le puteți exercita

În calitate de persoane vizate, puteți sa va exercitati o serie de drepturi,cum ar fi:    

 1. dreptul de acces– va permite sa obtineti confirmarea ca datele dvs personale sunt prelucrate de către Asociație, precum și detaliile relevante ale acestor prelucrări;

 2. dreptul de rectificare a datelor,va permite sa rectificati datele dvs.personale, dacă sunt incorecte tinand seama de scopul pentru care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor care sunt incomplete,inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

 3. dreptul la ștergerea datelor, permitandu-va sa obtineti ștergerea datelor dvs. personale în anumite situații (ex: dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate; va retrageti consimtamantul, în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământul; datele au fost prelucrate ilegal etc.);

 4. dreptul la restricții, permitandu-va sa obtineti restricția de prelucrarea a datelor dvs.personale in anumite cazuri, conform art.8 din Regulament (ex: contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite Asociației sa verifice exactitatea datelor;

 5. dreptul de a formula obiecții va permite sa va opuneti prelucrării în continuare a datelor dvs.personale,în condițiile și limitele stabilite de lege – în acest caz,Asociația nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal,cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime care justifica aceasta prelucrare și care prevalează asupra intereselor,drepturilor și libertăților dvs.     

 6. dreptul la portabilitatea datelor, astfel că aveți dreptul de a primi ,conform art.20 din Regulament,datele dvs.cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Asociație, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;

 7. dreptul de retragere a consimtamantului,astfel ca aveți dreptul de a va retrage consimțământul,în orice moment – retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

 

Puteți sa va exercitati drepturile de mai sus,depunand la noi o solicitare scrisă la adresa: B-dul Ștefan cel Mare nr 81, Bl C30, ap 10, Oradea, Bihor, România .sau prin trimiterea unui email la adresa date.personale@you4edu.ro De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protectie a datelor,ANSPDCP.

 

Termenii și Condițiile respectiv Politica de Confidentialitate sunt valabile incepand de la data de 15.10.2019 și poate suferi modificări periodice.